Legionellabeheer

Prioritaire instellngen (volgens Nen 1006) dienen in verband met legionellabeheersing een risicoanalyse en een beheersplan te hebben en te beheren zoals aangegeven in dit beheersplan. De onderhoudsregisseur kan u hierin ondersteunen en voor u een gesprekspartner zijn met de controlerende instanties.