Onderhoudsregisseur

De Onderhoudsregisseur

De Onderhoudsregisseur bewaakt, regisseert, organiseert het onderhoud aan uw vastgoed.

U blijft als opdrachtgever de regie houden en wij zorgen dat u helder, transparant, duurzaam en deskundig wordt ondersteund bij het vaststellen van het gewenst onderhoud, het inkopen van het benodigde onderhoud aan uw vastgoed en het toetsen van de uitvoeringskwaliteit zodat u krijgt waar u voor betaald.

Wij streven naar een duurzame relatie waardoor wij werkzaamheden uitvoeren voor het bewaken van de conditie van uw vastgoed, het in kaart brengen van benodigd onderhoud (MJOP), het laten verhelpen van de gebreken en laten uitvoeren van preventief onderhoud om zo voor u de beste resultaten op korte en lange termijn te realiseren. Wij zijn gespecialiseerd in onderhoud en beheer van bestaand vastgoed.


Img 8897 1

Onze visie

Het adviseren en ondersteunen van zowel “professionele” als "niet-professionele" vastgoed organisaties en VvE besturen over: beheer, verduurzaming en instandhouding van uw vastgoed alsmede het verzorgen van het projectmanagement, waarbij voortdurend de kwaliteit van het vastgoed op korte en lange termijn wordt afgestemd op (het beleid van de opdrachtgever), de financiële randvoorwaarden en eisen van wet- en regelgeving en steakholders.

Missie

Wij zorgen ervoor dat we voor onze opdrachtgevers een zeer open en transparante organisatie zijn. Onze drijfveer is een aantrekkelijke en inspirerende partner te zijn voor onze klanten door onze kwaliteit en meerwaarde steeds te blijven waarmaken.

Wij zijn de beste partner voor:

Zorginstellingen

Verenigingen van eigenaren (VvE 's)

Woningcorporaties

Gemeentes

Schoolbesturen/ Scholen

(Niet) professionele vastgoedeigenaren

Img 0190