(Duurzame) Meerjaren Onderhouds Plannen (DMJOP)

Een MJOP staat aan de basis van goed planmatig onderhoud
Een MJOP staat aan de basis van goed planmatig onderhoud en geeft tevens inzicht in de uitgaven van de komende jaren van exploitatie.

De conditiemeting wordt vaak gebruikt om een meerjaren onderhoudsplan samen te stellen. Hierin zijn alle onderdelen van uw vastgoed opgenomen en wordt er per onderdeel bepaald wat en wanneer het betreffende onderdeel onderhoud behoeft of vervangen dient te worden. Dit wordt duidelijk weergegeven in een rapport met diverse tabellen. Hierin worden ook de globale kosten en de cycli van de betreffende  onderhoudswerkzaamheden vermeld.

Nen 2767