Kwaliteitscontroles

Zonder kwaliteitscontrole veel nazorgen

Momenteel is Nederland weer volop in beweging als het om nieuwbouw en verbouw gaat. Vaak worden opdrachten verstrekt aan ontwikkelaars/ aannemers/ architecten en wordt er vanuit de opdrachtgever tijdens de werkzaamheden nauwelijks of niet technisch naar gekeken. Ook hierin kunnen we en willen we graag uw partner zijn om, met de pet op van uw organisatie, periodiek kwaliteitscontroles en verslaglegging te doen van een project zodat u achteraf niet voor nare verrassingen zoals meerwerk, overlast voor de gebruikers  en garanties komt te staan