Conditiemeting NEN 2767

Een conditiemeting laat zien wat de huidige conditie is van de betreffende onderdelen.

De conditiemeting

Een conditiemeting laat zien wat de huidige conditie is van de betreffende onderdelen

Bij een conditiemeting bestuderen we vooraf alle aanwezige stukken, zoals tekeningen, contracten en vergunningen. Daarna zullen we aan de hand van een kwalitatief goede, niet destructieve inspectie de condities bepalen van de betreffende onderdelen van uw vastgoed. Als het nodig is gaan we verder door destructief onderzoek uit te voeren.

Wij houden rekening met de energetische opgave waar wij als vastgoed eigenaren voor staan.

Gevraagd en ongevraagd advies om tot een beter plan van aanpak te komen.

Img 6011

Hoe gaan wij te werk?

Img 3523

In een orienterend gesprek zal duidelijk worden wat uw wensen zijn met betrekking tot de conditiemeting. Aan de hand van de aanwezige tekeningen, contracten, certificaten, rapporten, vergunningen en dergelijke doen we onze voorbereiding. Daarna voeren we een kwalitatief goede niet-destructieve inspectie uit en verwerken dan de verzamelde gegevens in onze software om zo tot een goede conditiemeting volgens de NEN 2767 te komen. Indien er een nader onderzoek gewenst is kunnen we dit natuurlijk ook voor u uitvoeren.

Aan de hand van de conditiemeting kunt u bijvoorbeeld uw strategisch beleid uitstippelen