Planmatig onderhoud complexen 2020 - 2021

Planmatig onderhoud complexen 2020 - 2021

In 2021 zijn diverse grootonderhoud projecten tot uitvoering gebracht. Na voorbereiding door Onderhoudsregisseur bv is de aanbestedingen en begeleiding van de uitvoering tot tevredenheid van de opdrachtgevers en binnen de vastgestelde budgetten uitgevoerd.

IMG 9026

Meer nieuws volgt